FORMY COACHINGU

Przeglądaj:
 • wszystkie
 • |
 • tylko bieżący miesiąc
 • opublikowano: 2013-08-20

 • "Świeca nic nie traci, kiedy zapala następną świecę."
  Erin Majors


  Jaka forma coachingu będzie dla ciebie najlepsza?


  Liderzy i menedżerowie różnych organizacji widzą w coachingu szansę na dynamiczny rozwój swoich firm oraz szansę na rozwój swoich kompetencji zawodowych. Wielu profesjonalistów zaczyna włączać umiejętności coachingowe do arsenału swoich zawodowych zachowań. Coraz częściej menedżerowie, handlowcy i negocjatorzy (a nie tylko trenerzy, psycholodzy czy terapeuci) są uczestnikami szkoleń z coachingu. Szkolenia biznesowe, szkolenia dla kadry menedżerskiej czy też szkolenia rozwoju osobistego bardzo często mają charakter coachingowy a trenerzy, pracujący z grupami szkoleniowymi, coraz częściej wykorzystują typowe umiejętności i zachowania coachingowe. Coraz więcej osób, chcąc dokonać zmian w swoim życiu prywatnym, również zaczyna korzystać z coachingu. Coraz więcej osób zaczyna doceniać korzyści płynące ze współpracy z profesjonalnym coachem dlatego, że efekty sesji coachingowych są niezwykle szybkie i bardzo trwałe.

  To wszystko razem sprawia, że coaching zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu prywatnym i zawodowym każdego z nas i coraz więcej osób bierze udział w szkoleniach coachingowych.

  Uczestników tych szkoleń można podzielić na trzy kategorie:
  • niezależni coachowie lub osoby, które chcą rozpocząć pracę w charakterze niezależnego coacha
  • trenerzy, psycholodzy i terapeuci dla których rozwój umiejętności coachingowych jest naturalną konsekwencją rozwoju ich umiejętności zawodowych a coaching bardzo często staje się ich drugą profesją
  • profesjonaliści: liderzy grup, menedżerowie, biznesmeni, konsultanci, handlowcy czy negocjatorzy, którzy chcą włączyć umiejętności coachingowe do swojego arsenału zachowań biznesowych traktując je jako dodatek lub uzupełnienie swoich kompetencji zawodowych – nie są one jednak jedynymi i wyłącznymi zachowaniami wykorzystywanymi w pracy.

  Jaki rodzaj coachingu byłby dla mnie najlepszy?
  Jakim rodzajem coachingu powinienem się zająć?  Odpowiadając na te pytania warto poznać różne, dostępne formy i rodzaje coachingu. Generalnie można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje coachingu:
  • Life Coaching, który skupia się wokół celów prywatnych i osobistych klienta
  • Business Coaching, którego tematami sesji są cele zawodowe i firmowe klienta (najczęściej sponsorem coachingu jest wówczas firma, którą zarządza lub w której pracuje klient)

  Z czasem, szczególnie w obszarze Business Coachingu, pojawiło się wiele wyspecjalizowanych procesów różniących się odmiennymi celami i/lub podejściem. Zróżnicowanie i wyspecjalizowanie procesów coachingowych pozwala klientowi wybrać taki, który najlepiej odpowiada jego potrzebom i wymaganiom. Z drugiej strony podziały te wprowadziły na rynku coachingowy sporo zamieszania spowodowanego tym, że różne organizacje coachingowe różnie nazywają swoje „wyspecjalizowane” procesy a klienci w różny sposób je interpretują.

  Poniższe zestawienie i opisy pozwolą Państwu zorientować się w różnicach pomiędzy poszczególnymi, najczęściej proponowanymi procesami coachingowymi. Pozwoli Państwu również wybrać odpowiedni dla siebie i swoich celów rozwojowych program coachingowy a jeśli zamierzacie Państwo zająć się coachingiem profesjonalnie – pozwoli wybrać swoją „specjalizację” coachingową.


  LIFE COACHING
  Life Coaching, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się wokół obszarów życia prywatnego i osobistego. Pomimo tego, że coaching jest skierowany na przyszłość i nie ma charakteru „naprawczego” jak np. terapie psychologiczne, to jednak wielu klientów poszukuje coacha chcąc rozwiązać swoje osobiste problemy. Każdy z nas chce żyć „pełną piersią” lub znaleźć tak ważną „równowagę” życiową. Proces Life Coachingu może dotyczyć różnych celów i obszarów a tematami sesji są najczęściej:
  • Relacje interpersonalne z najbliższymi osobami
  • Zdrowie i sprawność fizyczna
  • Pieniądze i poziom życia
  • Miłość i relacje interpersonalne
  • Rozwój osobisty i zawodowy
  • Praca i kariera
  • Rozrywka i czas wolny

  Life Coaching pozwala odkryć satysfakcję z życia
  i łatwiej osiągać swoje cele osobiste!
  EXECUTIVE COACHING
  Executive Coaching dedykowany jest najwyższym menedżerom w organizacji. Od prezesów, dyrektorów i menedżerów najwyższego szczebla zarządzania wymaga się niezwykle wysokich umiejętności w obszarze:
  • Przywództwa
  • Komunikacji
  • Wywierania wpływu
  • Perswazji
  • Myślenia strategicznego
  • Podejmowania decyzji
  • Zarządzania zespołem

  Osoby pracujące na najwyższych stanowiskach w organizacji niewątpliwie posiadają już ogromną wiedzę i doświadczenie. W innym przypadku nie zaszłyby tak daleko. Każdy z nas ma jednak potrzebę dalszego rozwoju osobistego i zawodowego czy też potwierdzenia słuszności swoich decyzji i zachowań. Na rynku szkoleniowym nie ma niestety zbyt wielu propozycji, z których mogłaby skorzystać wyższa kadra zarządzająca.

  Sytuacja liderów poszczególnych organizacji przypomina sytuację mistrzów sportu, którzy, chcąc utrzymać swoją mistrzowską formę lub miejsce na podium, nadal muszą trenować i rozwijać się. Tej klasie zawodnikom, ogólnie dostępny trening nie przyniesie pożądanych rezultatów. Potrzebują oni bardzo indywidualnego podejścia i szkolenia uwzględniającego ich indywidualny styl funkcjonowania i predyspozycje. Z przywódcami i liderami organizacji sytuacja jest bardzo podobna. Posiadają oni ogromną wiedzę, doświadczenie i wymagają bardzo indywidualnego podejścia uwzględniającego ich sytuację, która jest zupełnie inna od sytuacji innych osób. Executive Coaching staje się więc praktycznie jedyną możliwością dalszego rozwoju zawodowego i osobistego menedżerów wyższego i najwyższego szczebla zarządzania.

  Executive Coaching pozwala:
  • z sukcesem zaimplementować własną wizję funkcjonowania zespołu lub organizacji
  • określić ważne najważniejsze wartości i zachowania, które należy promować w firmie
  • określić strategię działania oraz najbardziej efektywne metody jej realizacji
  • efektywnie rozwiązywać problemy organizacyjne
  • zrealizować cele zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy
  • rozwinąć swój własny, indywidualny styl przywództwa
  • odkryć i rozwinąć swoje indywidualne strategie osiągania sukcesu

  Decydując się na Executive Coaching wielu klientów myśli o rozwoju obszaru sprzedażowego, marketingowego czy personalnego swojej organizacji. Najwybitniejsi ludzie biznesu, mając świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, bardzo często korzystają z usług doświadczonego i profesjonalnego coacha, który dopasuje program Executive Coachingu do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

  Executive Coaching pozwala jeszcze lepiej
  zarządzać strategicznymi obszarami firmy!
  BUSINESS COACHING
  Celem Business Coachingu jest szeroko rozumiany biznes a sam proces rozwojowy może skupiać się na dowolnym obszarze prowadzenia i poprawy jego funkcjonowania. W związku z tym ta forma coachingu dedykowana jest właścicielom biznesu oraz osobom kluczowym w organizacji dla poprawy jej funkcjonowania (np. menedżerom, kierownikom, dyrektorom). O ile Executive Coaching zajmuje się bardziej strategicznymi obszarami zarządzania, o tyle Business Coaching koncentruje się na sposobach jej realizacji, działaniach operacyjnych, taktyce, planowaniu i rozwoju kompetencji menedżerskich.

  Business Coaching jest dla każdego, kto zastanawia się, w jaki sposób:
  • szybciej i/lub efektywniej realizować swoje cele
  • rozwinąć zdolności menedżerskie i przywódcze
  • poprawić komunikację w miejscu pracy
  • podnieść jakość pracy
  • inspirować i motywować siebie oraz zespół do pracy
  • lepiej zarządzać projektami i dostępnymi zasobami
  • podnieść zyski i/lub ograniczyć koszty
  • szybciej i trafniej podejmować decyzje
  • rozwinąć zdolności myślenia strategicznego
  • efektywniej delegować i egzekwować
  • rozwinąć umiejętności i zachowania niezbędne do efektywnych wystąpień publicznych i prezentacji
  • rozwinąć w sobie inteligencję emocjonalną
  • zbudować lub poprawić relacje z klientami i/lub współpracownikami
  • rozwinąć zdolności perswazji i wywierania wpływu na całe swoje środowisko biznesowe
  • podnieść satysfakcję z pracy


  Celem Business Coachingu jest więc:
  • rozwinięcie całego potencjału biznesowego klienta i jego firmy
  • zwiększenie zaangażowania i motywacji
  • wzrost poczucia odpowiedzialności za swój własny rozwój oraz rozwój tego obszaru biznesu, za który klient jest odpowiedzialny

  Business Coaching pomoże Państwu wprowadzić
  trwałe i pozytywne zmiany w sposobie
  działania i prowadzenia biznesu!
  CAREER COACHING
  Zarządzanie własną karierą i rozwojem zawodowym jest umiejętnością jak każda inna. Tyle tylko, że mało kto świadomie planuje kolejne kroki i etapy swojego rozwoju zawodowego. Większość osób zaczyna o tym myśleć dopiero w momencie … kiedy jest już na to za późno. Niestety, najczęściej dopiero takie sytuacje jak:
  • utrata lub ryzyko utraty pracy
  • uświadomienie sobie wysokiego poziomu frustracji obecnym miejscem zatrudnienia lub zadaniami, które stoją przed nami
  • fatalne relacje panujące w organizacji są dopiero pierwszym impulsem do poszukiwania odpowiedzi na pytania:

  Co ze mną dalej?
  Co mam robić?
  Czym się zająć?


  Dużo bezpieczniej i efektywniej zarządza się własną karierą i rozwojem zawodowym, kiedy nie dopuści się do takich sytuacji. Niektórzy uważają, że jeżeli przez dwa lata pracujesz na danym stanowisku i nie otrzymałeś kolejnej promocji lub chociażby znaczącego wyróżnienia - powinieneś poszukać nowego miejsca pracy. Inna teoria mówi o tym, że poszukiwania nowego miejsca pracy powinno się rozpocząć w chwili swoich największych sukcesów i osiągnięć na obecnym stanowisku.

  W takiej sytuacji nasza wysoka pozycja rynkowa i negocjacyjna, wysoki poziom poczucia pewności siebie, swoich zdolności oraz umiejętności (a z drugiej strony brak presji czasu związanej z pilną potrzebą zdobycia nowego zatrudnienia) gwarantuje dużo bezpieczniejsze i skuteczniejsze zarządzanie własną karierą zawodową.

  Podstawowym elementem zarządzania swoją karierą i rozwojem zawodowym jest świadomość:
 • swojego potencjału
 • swoich mocnych stron
 • ewentualnych ograniczeń
 • systemu przekonań i wartości
 • idealnego dla siebie środowiska pracy

  Co chciałbym w życiu robić?
  Jak zabrać się za rozwój swojej kariery zawodowej?  Celem Career Coachingu jest pomoc w realizacji i rozwoju kariery zawodowej klienta. Klient określa swoje długoterminowe cele rozwoju zawodowego a coach pomaga mu przygotować się do ich osiągnięcia.

  Career Coaching pomaga określić priorytety
  zawodowe i życiowe oraz przygotuje do ich realizacji!
  EXPERT COACHING
  Bycie ekspertem w określonej dziedzinie niesie za sobą bardzo wiele różnorodnych korzyści. Po pierwsze, bycie ekspertem gwarantuje możliwość rozwoju zawodowego dlatego, że świat jest dzisiaj niezwykle wyspecjalizowany i eksperci poszczególnych dziedzin są stale poszukiwani. Kiedy szukamy jakiegoś rozwiązania to chcemy, żeby zajął się tym specjalista, ponieważ tylko eksperci i specjaliści gwarantują sukces. Niewielkie jest prawdopodobieństwo, że osoby, które są bardzo wszechstronne, będą równie skuteczne we wszystkich obszarach zawodowych. Ponadto bycie ekspertem daje każdemu z nas to niezwykle ważne poczucie pewności siebie i ogromnej satysfakcji wynikającej ze świadomości bycia specjalistą w ściśle określonej dziedzinie, do którego to inne osoby zwracają się po poradę, podpowiedź czy rozwiązanie swojego problemu.

  Celem Expert Coachingu jest wypracowanie określonego
  zestawu umiejętności, postaw i zachowań
  w interesującym Państwa obszarze.


  Podchodząc do coachingu w klasyczny sposób można przyjąć założenie, że coach nie musi być specjalistą czy ekspertem w dziedzinie, w której chce rozwijać się jego klient. Tym niemniej coach również jest ekspertem - od coachingu, technik oraz narzędzi, którymi może wspierać rozwój swojego klienta.

  Expert Coaching jest tego rodzaju specyficznym programem rozwojowym, w którym bardzo często sesje coachingowe przeplatają się z sesjami szkoleniowymi. Często zdarza się, że klient poszukuje w jednej osobie coacha (specjalisty od coachingu) i trenera (eksperta w konkretnej dziedzinie, która go interesuje).

  Expert Coaching pomoże Państwu szybko i efektywnie
  opanować ważne dla danej dziedziny
  umiejętności i zachowania!
  TEAM COACHING
  Efektywnie działający zespół stanowi fundament każdej organizacji osiągającej sukcesy. Marzeniem każdego przełożonego jest zespół ludzi, którzy mają:
  • wzajemne zaufanie do siebie
  • mogą otwarcie poruszać nawet najtrudniejsze tematy
  • wymieniają się wzajemnie swoimi doświadczeniami
  • wspólnie poszukują najefektywniejszych rozwiązań
  • wspierają się i współpracują ze sobą

  Reprezentowanie takich samych wartości w zespole wyzwala dodatkowo niezwykle silny efekt synergii i zaangażowania w to, nad czym zespół pracuje. Kluczową rolę odgrywa tutaj postawa, zachowania i wartości lidera zespołu. To on tworzy atmosferę i kulturę pracy i to od niego zależy, czy atmosfera ta będzie dobra i wspierająca, czy zła i zniechęcająca do jakiegokolwiek zaangażowania. Od lidera zespołu zależy również to, czy członkowie zespołu czują się ważni i rozwijani, czy też lekceważeni i traktowani przedmiotowo. Zgodnie z teorią "akcja-reakcja" odwdzięczą się oni albo wysokim poziomem zaangażowania i motywacji … albo będą szukać dla siebie bardziej komfortowego miejsca pracy.

  Celem Team Coachingu jest usprawnienie pracy zespołu
  i wytworzenie w nim efektu synergii!  Proces Team Coachingu jest z jednej strony skoncentrowany na podniesieniu efektywności pracy całego zespołu, a z drugiej strony na rozwinięciu współodpowiedzialności jego poszczególnych członków (w tym przede wszystkim lidera) za wynik całej grupy. Wynikiem tego procesu jest najczęściej wzrost zaangażowania zespołu w realizację swoich zadań oraz wzrost odpowiedzialności za wynik grupowy.

  Team Coaching sprawia, że zmiany w efektywności
  funkcjonowania całego zespołu są zauważane
  już po pierwszych sesjach!
  V.I.P. COACHING
  Dla osób publicznych, np.: przywódców, liderów, polityków, aktorów, dziennikarzy i innych mających kontakt z tzw. "szeroką opinią publiczną", niezwykle ważne jest budowanie i kreowanie odpowiedniego wizerunku własnej osoby. Takiego wizerunku, który będzie zgodny z oczekiwaniami klienta, ale również takiego, jakiego oczekują od nich inni. Powinniśmy cały czas mieć na uwadze, że każdy nasz gest, słowo, wypowiedź czy zachowanie jest skrzętnie analizowane przez innych ludzi. Budowanie własnej marki jest umiejętnością jak każda inna a to oznacza, że można się jej nauczyć przyspieszając swój sukces publiczny.

  V.I.P. Coaching pomaga:
  • wykreować własny wizerunek zgodny z oczekiwaniami innych ludzi
  • lepiej zrozumieć samego siebie, swoje mocne strony i ograniczenia
  • rozwinąć umiejętności niezbędne do efektywnych wystąpień publicznych
  • świadomie wykorzystywać gesty i inne sygnały niewerbalne
  • rozwinąć zdolności perswazji i wywierania wpływu
  • rozwinąć kreatywność
  • skutecznie prowadzić dyskusje i debaty
  • wzmocnić poczucie pewności siebie
  • opanować umiejętność odpowiedniego reagowania, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, poprzez efektywne korzystanie z zasobów inteligencji emocjonalnej

  Wiele osób publicznych oraz stojących na czele różnych organizacji próbuje przekonywać siebie i innych, że tylko wiedza i przygotowanie merytoryczne decydują o sukcesie. Oczywiście mają one fundamentalne znaczenie. Niezwykle ważne jest jednak również to, w jaki sposób ta wiedza i przygotowanie merytoryczne są „zapakowane”. Wiele badań podkreśla znaczenie, a nawet przewagę formy nad treścią a historia już niejednokrotnie udowodniła, że to forma i sposób działania poszczególnych osób leży u podstaw ich sukcesu społecznego i publicznego.

  V.I.P. Coaching pozwala niezwykle szybko wykreować
  taki wizerunek na jakim klientowi naprawdę zależy!
  PODSUMOWANIE
  Te wyspecjalizowane procesy coachingowe stanowią dobry punkt startu do pracy z klientem. Pozwalają mu wybrać taki proces, który w najlepszy sposób odpowiada jego obecnej sytuacji, pozycji i celom, które chce osiągnąć. Stanowią „dobry punkt startowy do pracy z klientem”, ponieważ z punktu widzenia coacha (osoby odpowiedzialnej za proces) sytuacja ta wygląda już trochę inaczej. Kiedy będziesz pamiętać o tym, że to klient jest najważniejszy i to on decyduje o temacie i celu sesji, to może się okazać, że te wszystkie „specjalistyczne” podziały … nie mają specjalnego znaczenia. Bo czy w sytuacji, kiedy klient wybierze Executive Coaching a na kolejnej sesji chce zaplanować rozwój swojej kariery zawodowej powiesz mu, że nie może tego zrobić, bo „bierze udział w Executive Coaching a nie Career Coaching”? A jeśli na dodatek klient stwierdzi, że będzie znacznie efektywniej zarządzał wielką korporacją kiedy poprawi prywatne relacje ze swoimi najbliższymi w domu, to odpowiesz mu, że „niestety, to jest tematem Life Coachingu a nie Executive Coachingu”? . Oczywiście, że nie!

  Ponadto pamiętaj, że cel klienta stanowi tylko jedną ze sfer jego życia a do klienta i jego świata należy podchodzić całościowo. Dlatego bardzo często podczas Life Coachingu porusza się tematy związane z rozwojem kariery i rozwojem kompetencji zawodowych a w trakcie Business Coachingu często pada pytanie „W jaki sposób rozwój Twojej kariery zawodowej wpłynie na Twoich najbliższych? I czy na tym właśnie najbardziej Ci zależy?” W związku z tym, kiedy weźmie się to wszystko pod uwagę okazuje się, że te wszystkie formy coachingu biznesowego, a nawet nadrzędny podział na Life Coaching i Business Coaching, nie mają tak dużego znaczenia. Pomimo tego, że przy wyborze przez klienta danego rodzaju coachingu podział ten może być dla niego użyteczny, to jednak sam coach nie powinien się do tych podziałów przywiązywać.


  Artur Raba
  Business Trainer
  Executive Coach
  www.iicd.pl
 • Poprzedni artykuł: 2013-08-12 REGUŁY NEGOCJACJI


  Zaufali nam między innymi:

  Copyright © 2009 - 2017 IICD® - firma szkoleniowa         Design: Madex Projekt - projektowanie         Ważne: polityka prywatności

  Szkoła Coachingu