Szkolenia Sprzedażowe

"Trening wybrany dla naszych przedstawicieli stawiał przed prowadzącym trudne wyzwanie, gdyż każdy z uczestników był na zupełnie innym poziomie umiejętności. Świetne przygotowanie poprzez duo-wizyty przed szkoleniem, wysoki poziom kompetencji i zaangażowania oraz sama osobowość trenera sprawiły, że każdy z uczestników czuł się komfortowo i mógł nauczyć się dokładnie tego, czego mu brakowało. Bardzo udane zajęcia teoretyczne, z dużą dozą humoru oraz warsztaty praktyczne, które zmieniły nie lubiane scenki w przydatne w pracy modelowe konwersacje to czynniki decydujące o sukcesie tego projektu."

Krystyna Grygier
Business Unit Manager Bristol-Myers Squibb



Biorąc udział w Szkoleniach Sprzedażowych IICD®:
 • poznasz model sprzedaży stosowany przez najskuteczniejszych handlowców na całym świecie
 • odkryjesz techniki i strategie budowania efektywnych relacji z klientem
 • poznasz różne typy klientów i nauczysz się skutecznie postępować z każdym z nich w indywidualny sposób
 • nauczysz się zarządzać relacjami z klientem osiągając swoje cele dużo szybciej i prościej
 • dowiesz się wszystkiego na temat perswazji i wywierania wpływu oraz tego, jak tę wiedzę wykorzystać w sprzedaży relacyjnej
 • nauczysz się, jak skutecznie komunikować się z klientem na wiele różnych sposobów i na wielu różnych poziomach
 • poznasz siłę strategii WIN-WIN i dowiesz się na czym NAPRAWDĘ ona polega?
 • dowiesz się, że tzw. „trudny klient” nie istnieje
 • nauczysz się, jak nie tylko zaspokajać potrzeby klientów, ale przede wszystkim, jak wzbudzać w nich PRAGNIENIE POSIADANIA
 • odkryjesz różne modele motywacji i podejmowania decyzji przez klientów a także nauczysz się wykorzystywać tę wiedzę w sprzedaży relacyjnej
 • nauczysz się, jak nie dopuszczać do oporu ze strony klienta a jeśli już do niego dojdzie to jak łatwo i efektywnie poradzić sobie z jego wątpliwościami czy obiekcjami
 • dowiesz się, jak zrealizować swoją prezentację, aby jej efekt przeszedł twoje najśmielsze oczekiwania
 • poznasz modele planowania i zarządzania nie tylko samym sobą, ale również swoimi zadaniami, budżetem, terenem sprzedaży i grupą klientów
 • nauczysz się w praktyce stosować najskuteczniejsze techniki sprzedaży i negocjacji



Co zyska twoja organizacja lub firma?
 • Osobę, która doskonale zna najlepsze strategie i techniki sprzedażowe oraz negocjacyjne
 • Managera terenu sprzedaży, który efektywnie potrafi realizować cele sprzedażowe
 • Handlowca mającego doskonałe relacje biznesowe ze swoimi klientami
 • Zmotywowanego pracownika, który samodzielnie realizuje zadania i projekty sprzedażowe
 • Negocjatora potrafiącego rozwiązać najtrudniejsze sytuacje sprzedażowe

„Osobiście jestem pod dużym wrażeniem sposobu przeprowadzenia przez Artura szkolenia dla naszych handlowców. Zajęcia były bardzo urozmaicone, wzbogacone dużą ilością indywidualnych ćwiczeń, zmuszając uczestników do aktywnego w nim udziału. Artur zwrócił uwagę na wiele aspektów często niezauważanych i niedocenianych a zdecydowanie poprawiających skuteczność działania. Wiedza przekazana przez Artura podana została w sposób bardzo komunikatywny i interesujący, poparta licznymi przykładami. Z pewnością przyczyni się ona do uzyskania lepszych wyników sprzedaży i do większej satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy. Chętnie ponownie zaproszę Artura do przeprowadzenia kolejnych szkoleń dla personelu SONDEX POLSKA”

Krzysztof Jaroszewski
Dyrektor i Członek Zarządu SONDEX POLSKA Sp. z o.o.


SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I HANDLOWE IICD®


Krąg Sukcesu Sprzedaży
Dlaczego tylko niektórzy handlowcy będą nadal osiągać sukces w sprzedaży?
 • trzy fundamenty sukcesu sprzedaży
 • psychologia kupna-sprzedaży
 • cztery bariery kupna
 • etap planowania i przygotowania
 • etap otwarcia rozmowy
 • etap odkrywania potrzeb
 • etap prezentacji korzyści
 • etap rozwiązywania obiekcji i zastrzeżeń
 • etap zamknięcia rozmowy
 • etap analizy rozmowy


  Zarządzanie Terytorium Sprzedaży
  Jak realizować swoje cele szybciej i efektywniej angażując mniej środków?
 • systemy planowania
 • umiejętność wyznaczania celów
 • cele krótko- i długoterminowe
 • zarządzanie czasem
 • systemy ustalania priorytetów
 • zarządzanie klientami
 • zarządzanie budżetem
 • zarządzanie aktywnościami
 • tworzenie indywidualnego planu działania
 • planowanie kwartalne, tygodniowe i dzienne
 • 3-miesięczny harmonogram aktywności


  INSIGHTS – Klucz do Efektywności Indywidualnej
  Jak zbudować relacje i poprawić komunikację z klientami?
 • zrozumieć siebie
 • moje indywidualne mocne i słabe strony
 • percepcja a komunikacja
 • zrozumieć innych
 • preferencje w sposobach wyrażania siebie
 • preferencje w sposobach podejmowania decyzji
 • preferencje w sposobach odbierania informacji
 • adaptacja zachowań
 • cztery style komunikowania się
 • cztery strategie wywierania wpływu na klientów
 • moje mocne i słabe strony na poszczególnych etapach Procesu Sprzedaży


  Sztuka Perswazji i Wywierania Wpływu w Sprzedaży
  Co zrobić i powiedzieć, żeby innych przekonać do swoich racji?
 • różnica między komunikacją a perswazją
 • założenia języka perswazji
 • zasady budowania doskonałych relacji
 • Rama Problemu i Rama Rozwiązania
 • presupozycje i implikacje
 • metafory i cytaty
 • metaprogramy
 • wpływanie na emocje i sposób myślenia klienta
 • techniki identyfikacji i obrony przed manipulacją


  Sztuka Prezentacji Handlowych
  Jak poprowadzić prezentację handlową, aby jej efekt zaskoczył nawet ciebie?
 • kryteria sukcesu prezentacji
 • logistyka i organizacja prezentacji
 • demografia słuchaczy i ich oczekiwania
 • ustalenie celu prezentacji
 • wybór układu prezentacji
 • środki audio-wizualne i ich zastosowanie
 • techniki otwarcia
 • wzbudzanie i utrzymywanie zainteresowania słuchaczy
 • praca głosem
 • mowa ciała prezentera
 • reakcja na pytania i trudne sytuacje
 • techniki zamknięcia prezentacji


  Asertywność w Relacjach z Klientami
  Jak wzmacniać relacje poprzez wzajemne zrozumienie i szacunek?
 • autodiagnoza postaw życiowych
 • cztery postawy życiowe
 • identyfikacja postawy biernej i jej konsekwencje
 • identyfikacja postawy agresywnej i jej konsekwencje
 • identyfikacja postawy manipulacyjnej i jej konsekwencje
 • identyfikacja postawy asertywnej i jej konsekwencje
 • rozwój poczucia własnej wartości i potencjału
 • założenia komunikacji asertywnej
 • asertywna reakcja na pochwałę i komplementy
 • asertywna reakcja na krytykę
 • asertywna obrona własnego terytorium
 • asertywna prośba
 • asertywne wyrażanie własnego zdania i opinii
 • asertywna odmowa


  Sekret Udanych Negocjacji
  Co odróżnia przeciętnych negocjatorów od Artystów Negocjacji?
 • filozofia i najczęściej stosowane podejścia do negocjacji
 • etapy procesu negocjacji
 • WIN-WIN i BATNA
 • umiejętność odpowiedniego przygotowania się do negocjacji
 • negocjacyjna gra ustępstwami
 • znaczenie Przycisku Pauzy
 • odkrycie własnego stylu negocjacyjnego
 • 4 style negocjacji i 4 strategie działania
 • głos i gesty w negocjacjach
 • trudne sytuacje negocjacyjne
 • najczęstsze błędy w negocjacjach
 • techniki i tricki negocjacyjne


  "Szkolenie przeprowadzone przez pana Artura Rabę zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich jego uczestników. Bardzo dobry kontakt z grupą, barwność i dynamizm przekazu, teoria wsparta przykładami z życia, wiele ćwiczeń praktycznych, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe... Wszystko to sprawiło, że szkolenie było bardzo owocne i interesujące, a jego uczestnicy zapamiętali wiele wskazówek trenera i jestem przekonany, że staną się one mottem w ich dalszej pracy. Każdy z nas wyszedł z tego szkolenia zainspirowany i z efektem „acha”. Dziękujemy."

  Witold Prask
  Wiceprezes Zarządu Gardinia Sp. z o.o.




 • Zamów Szkolenie In Company

  Ostatnie Artykuły

  FORMY COACHINGU

  "Świeca nic nie traci, kiedy zapala następną świecę." Erin Majors Jaka forma coachingu będzie dla...

  REGUŁY NEGOCJACJI

  „Skuteczność przy stole negocjacyjnym zależy od stawiania wygórowanych żądań." Henry Kissinger Żądaj więcej, niż spodziewasz...

  Zaufali nam między innymi:

  Copyright © 2009 - 2017 IICD® - firma szkoleniowa         Design: Madex Projekt - projektowanie         Ważne: polityka prywatności

  Szkoła Coachingu