Cała prawda o studiach – informatyka

Cała prawda o studiach – informatyka

paź 02, 2019 / By : / Category : Edukacja

Cała prawda o studiach – informatyka

Cała prawda o studiach – informatyka – wybór właściwych studiów nie jest łatwy. Poniekąd warto wziąć pod uwagę swoje mocne strony, jeśli chodzi o przedmioty obejmujące na przykład nauki humanistyczne, nauki ścisłe lub szeroko pojętą twórczość. Jednak obecny rynek pracy rządzi się innymi niż kiedyś kryteriami, które może warto również uwzględnić w czasie podejmowania decyzji. Obecnie dość często poszukiwanym pracownikiem jest informatyk i jak pokazują najnowsze dane, ten zawód będzie ważny na rynku pracy również za 10 lat.

Studia od podszewki, czyli jak to wygląda?

Studia informatyczne można znaleźć na wielu uczelniach, które obecnie są dwustopniowe. Kandydat może wybrać spośród politechniki i uczelni wyższych, gdzie pierwszy stopień na kierunku informatyka kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Ten etap edukacji trwa 3,5 roku, co daje łącznie 7 semestrów. Kolejny etap obejmuje już studia magisterskie, dzięki którym student otrzymuje tytuł magistra inżyniera po obronie dyplomu. Studia magisterskie trwają znacznie krócej, gdyż są to aż 3 semestry. Oznacza to, że trzeba poczekać 1,5 roku na uzyskanie kolejnego tytułu.

Kolejną alternatywą jest wybór uczelni wyższej jaką jest uniwersytet. Tutaj również studia są dwustopniowe, jednak nieznacznie różnią się czasem trwania oraz uzyskanym tytułem. Pierwszy stopień powoduje, że żak uzyskuje tytuł licencjata już po równych 3 latach edukacji. Oznacza to, iż po 6 semestrach żak kończy swój pierwszy etap edukacji. W momencie podjęcia nauki na kolejnym stopniu obejmującym studia informatyczne student uzyska tytuł magistra. Drugi stopień tychże studiów trwa 2 lata, które obejmują edukację przez 4 semestry.

Mimo możliwości podjęcia nauki na różnych typach uczelni wyższej, to program nauczania jest bardzo podobny. Obejmuje zazwyczaj na pierwszym roku przedmioty, które swoimi zagadnieniami poruszają temat: algebry, elektroniki, tworzenia stron internetowych, podstaw programowania, analizę matematyczną i bazy danych. Na kolejnym roku najczęściej student zdobywa wiedzą z: systemów operacyjnych, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, sztucznej inteligencji, architektury systemów komputerowych, algorytmów oraz złożoności. Trzeci rok edukacji studenta to coraz bardziej zaawansowane przedmioty, które swoimi zagadnieniami poruszają między innymi: bezpieczeństwo systemów komputerowych, systemy wbudowane, inżynierie oprogramowania czy technologie sieci komputerowych. Ostatnie pół roku studiów informatycznych jest równie intensywne, gdyż poruszane zagadnienia są znacznie bardziej szczegółowe i dotyczą przede wszystkim: open learning, rozproszonych systemów komputerowych, projektów zespołowych oraz projektowanie oprogramowania na urządzenia mobilne.

Proponowane zagadnienia z zakresu informatyki są niezwykle interesujące dla potencjalnego studenta, który poza poszukiwaną wiedzą musi zaliczyć jeszcze podstawowe przedmioty. Jest ich niewiele i przede wszystkim obejmują one nauki ścisłe. Najczęściej jest to fizyka, wspomniana już wcześniej algebra i analiza matematyczną, a także elektronika. Większość przedmiotów zarówno z podstawy, jak i przedmiotów kierunkowych okaże się bardzo przydatna w trakcie wykonywania zawodu informatyka. Uzupełnieniem tego programu nauki na studiach informatycznych jest język obcy. Dominują zajęcia z języka angielskiego, ponieważ jest to z reguły najchętniej wykorzystywany język w tej dziedzinie wiedzy.

Czy warto podjąć naukę informatyki na uczelni wyższej?

Cała prawda o studiach – informatyka

Cała prawda o studiach – informatyka

Dla większości odpowiedź jest jedna. Zdecydowanie warto podjąć trud zdobycia tytułu uczelni wyższej w naukach informatycznych. Dlaczego? Obecnie jest to jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin nauki, która swoim zakresem obejmuje wiele obszarów. Dlatego każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ studia informatyczne gwarantują pracę w medycynie, biotechnologii, instytucjach państwowych, placówkach budżetowych (takich jak urzędy, szpitale czy placówki oświaty), służbach mundurowych, w farmacji, w przemyśle, w przetwórstwie i wielu innych miejscach. Brzmi ciekawie, tak! Taka różnorodność sprawia, że każdy zrealizowany projekt może być inny.

Dodatkowym atutem studiowania jest możliwość udziału w licznych projektach i konkursach organizowanych przez uczelnie, koła naukowe oraz inne instytucje publiczne czy prywatne podmioty gospodarcze. Udział w takich przedsięwzięciach pozytywnie wpłynie na rozwój umiejętności miękkich, jak i wiedzy posiadanej przez studenta. W przyszłości takie posunięcia są sporym atutem, który można przedstawić w swoim życiorysie oraz w trakcie rozmowy o pracę.

Branża informatyczna pod względem płacowym jest niezwykle zróżnicowana, ponieważ pensje zaczynają się poniżej średniej krajowej, a czasem osiągają jej kilkukrotność. Od czego to zależy? Istotna jest posiadana wiedza zdobyta na studiach informatycznych, a także doświadczenie. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj wykonywanej pracy oraz firma, w której zostanie podjęta praca jako informatyk. Obecnie uważa się, że najlepiej opłacani się informatycy specjalizujący się w programowaniu.