Co warto wiedzieć o psychoterapii?

Co warto wiedzieć o psychoterapii?

gru 10, 2020 / By : / Category : Zdrowie

Co warto wiedzieć o psychoterapii?

Co warto wiedzieć o psychoterapii? Psychoterapia to proces leczenia różnych zaburzeń psychicznych, ale również szansa rozwoju i poszerzania samoświadomości. W procesie tym uczestniczą pacjent (lub grupa pacjentów w zależności od formy psychoterapii) oraz specjalista, posiadający stosowne kwalifikacje. Głównym celem terapii jest zmniejszenie albo całkowite usunięcie cierpienia spowodowanego przez objawy.

Skutkiem jest również trwała zmiana w sposobie zachowania, myślenia oraz przeżywania emocji. W zależności od nurtu oraz potrzeb pacjenta może być krótko- lub długoterminowa. Co więcej, wyróżnia się nie tylko różne jej nurty, ale również psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-par/ i rodzin. Każda z nich posiada sprecyzowane zasady postępowania, metody szkolenia i standardy nadzoru superwizorskiego.

Dla kogo dedykowana jest psychoterapia?

Psychoterapia zakłada świadome i dobrowolne w niej uczestnictwo. Mogą brać w niej udział pacjenci odczuwający różnego rodzaju problemy psychiczne i emocjonalne, doświadczający trudności w relacjach z innymi, a także osoby znajdujące się w kryzysie.
Najczęściej dotyczy następujących problemów:
– stany lękowe, napady paniki, fobie, natręctwa,
– zaburzenia odżywiania,
– drażliwość, agresja,
– obniżony nastrój lub wahania nastroju,
– problemy w sferze seksualnej,
– dolegliwości psychosomatyczne,
– poczucie samotności, trudności w nawiązywaniu relacji,
– niestabilne związki i trudności w relacjach z bliskimi osobami,
– niskie poczucie własnej wartości,
– doświadczenie traumy.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to specjalista posiadający wyższe wykształcenie studiów medycznych lub humanistycznych, a dodatkowo absolwent trwającego cztery lata szkolenia, ukończonego w certyfikowanym ośrodku. Obowiązkiem psychoterapeuty jest również ukończenie własnej terapii.

Psychoterapia- spotkanie konsultacyjne

Pierwsze spotkanie służy rozpoznaniu problemów pacjenta, ma zatem charakter diagnostyczny. Po ustaleniu problemu psychoterapeuta przedstawia możliwości leczenia oraz proponuje terapię. Spotkania terapeutyczne mają najczęściej miejsce raz w tygodniu i trwają około 45 minut. W zależności od specyfiki danego nurtu może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Długoterminowa terapia to najczęściej psychoanaliza, która ma również większą częstotliwość spotkań.

Psychoterapia indywidualna- zasady

Co warto wiedzieć o psychoterapii?

Co warto wiedzieć o psychoterapii?

Psychoterapia opiera się na rozmowie między terapeutą a pacjentem. Pacjent jest zachęcany do wyrażania swoich uczuć i myśli. Pierwsze spotkanie służy ustaleniu kontraktu oraz celu terapii. Proces leczenia jest bardzo dynamiczny, dlatego ustalane na początku cele mogą się zmieniać lub zostać uzupełnione. Wciąż pozostają jednak niezmienione zasady dotyczące prowadzenia spotkań, czyli: ich regularność, poufność (terapeuta jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej) czy rozdzielenia roli terapeuty i pacjenta. Wiele osób błędnie postrzega dostępne formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia nie jest tożsama z poradnictwem psychologicznym. Drugi rodzaj polega na wspieraniu pacjenta, edukowaniu go, ukierunkowaniu na rozwiązanie określonych trudności, zwykle wynikających z przeżywanych sytuacji kryzysowych. W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest sposobem leczenia zaburzeń psychicznych. Pożądana zmiana może prowadzić do wyeliminowania określonych objawów lub modyfikacji całej struktury osobowości pacjenta. Psychoterapia, choć odnosi się do tych samych zasad, zawsze przebiega inaczej. Dzieje się tak, ponieważ jest bardzo indywidualnym procesem i nigdy nie pojawią się dwaj tacy sami pacjenci. Indywidualna forma pracy powoduje, że nie istnieje złoty środek dla określonej kategorii problemów. W psychoterapii nie ma zatem miejsca na udzielanie jakichkolwiek rad czy proponowanie rozwiązań. Terapia ma natomiast na celu zmianę myślenia i zachowania poprzez zwiększenie świadomości na temat własnych potrzeb i możliwości. Psychoterapeuta jest osobą, która posiada niezbędne narzędzia i metody, by przeprowadzić pacjenta przez tę wymagającą drogę. Nie jest jednak osobą, która rozwiąże wątpliwości pacjenta. To on musi podjąć samodzielną decyzję, jak będzie wyglądać jego życie.

Psychoterapia grupowa- zasady

Inną odmianą psychoterapii są spotkania grupowe, które najczęściej skupiają się wokół jednego problemu (nerwice, uzależnienia, zaburzenia odżywiania). Ten rodzaj spotkań opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają swoje podłoże w relacjach i tam też się objawiają. Człowiek jest przecież istotą społeczną, co oznacza, że znajduje się w grupie przyjaciół, żyje w rodzinie, uczestniczy w grupie zawodowej. Podstawową zasadą psychoterapii grupowej jest zatem uczestnictwo w zespole. Każdy z członków grupy zobowiązuje się do zachowania tajemnicy. Nie ma tam tabu i każdy uczestnik może poruszyć dowolny, ważny dla niego temat. Celem terapii jest zrozumienie powodów przeżywanych problemów, a także znalezienie dla nich rozwiązania. Grupy są zwykle małe, liczą nie więcej niż kilka osób. Spoiwem, który je łączy jest osoba psychoterapeuty, który moderuje zachowania i rozmowę.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl