Frankowicze – co nowego w temacie pozwów sądowych?

Frankowicze – co nowego w temacie pozwów sądowych?

cze 18, 2021 / By : / Category : Prawo, Usługi

Frankowicze - co nowego w temacie pozwów sądowych?

Frankowicze – co nowego w temacie pozwów sądowych? Przyspieszenia spraw w sądach, ujednolicenia linii orzeczniczej oraz należytej ochrony praw konsumenta – tego aktualnie oczekują frankowicze. Mowa tutaj o tej części posiadaczy kredytów walutowych, którzy złożyli pozwy przeciwko bankom. W temacie rozstrzygnięć sądowych wiele się w ostatnich tygodniach dzieje. Co nowego w sprawach kredytów frankowych?

Powołanie wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Warszawskie sądy są zalewane pozwami frankowiczów przeciwko bankom. W stolicy swoje siedziby ma większość banków, które przed laty udzielały kredytów denominowanych lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. GRYF – kancelaria frankowa zajmująca się kredytami frankowymi doradzają swoim klientom, aby pozwy kierować właśnie do stołecznych sądów. Na tle innych, mają one większe doświadczenie w tak zawiłej materii, jaką są kredyty w CHF. Z jednej strony, zwiększa to szanse kredytobiorców na korzystne rozstrzygnięcie, z drugiej przyczynia się do przedłużenia toczących się postępowań. W odpowiedzi na ogromną liczbę nowych pozwów, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o otworzeniu specjalnego wydziału (XXVIII Wydział SO), który będzie się zajmował wyłącznie sprawami frankowymi. W działającym od 1 kwietnia 2021 r. wydziale orzeka 12 sędziów. Mają oni zajmować się tylko nowymi pozwami, a w zależności od ilości spraw, liczba sędziów może ulec zwiększeniu. Pierwsze ważne dla frankowiczów decyzje wydział frankowy już wydał.

Zamrożenie spłaty rat

ranking-kancelarii-frankowiczów-SzczecinW dniu 1 czerwca 2021 r. wydział frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie wydał kluczowy dla frankowiczów wyrok. Reprezentujący wydział sędzia, orzekający w jednej ze spraw frankowych, która aktualnie toczy się w II instancji, zadecydował o zamrożeniu spłaty rat kredytowych. W związku z faktem, że kredytobiorcy spłacili przez lata bankowi większą kwotę niż pożyczony kapitał, zasadne jest zabezpieczenie ich należności. Celem ma być przeciwdziałanie stosowaniu w dalszym ciągu niezgodnej z prawem umowy, zawierającej niedozwolone klauzule. Decyzją tą sąd przychylił się do stanowiska frankowiczów, którzy wnosili o dalsze wstrzymanie obowiązku płacenia rat. Tenże wyrok ma przełomowe znaczenie również dla innych kredytobiorców, w świetle kształtowania się przyszłej linii orzeczniczej nowo powołanego wydziału. Mogą oni mieć nadzieję na przychylne stanowisko sędziów, którzy zapowiedzieli, że w ten sposób będą orzekać w sprawach zabezpieczenia roszczeń frankowiczów względem banków. W praktyce oznacza to, że zamrożenie spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia jest bardzo prawdopodobne. W wielu przypadkach znacznie odciąży to domowe budżety, mocno nadszarpnięte spłatą przez lata zawyżonych rat, a nierzadko zapobiegnie utracie nieruchomości. Aby dowiedzieć się w jaki sposób i w którym momencie złożyć w sądzie wniosek o zabezpieczenie roszczeń, trzeba zwrócić się o pomoc do obsługującej dany kredyt frankowy kancelarii prawnej. Pomoc frankowiczom oferuje wiele wyspecjalizowanych w sporach z bankami kancelarii. Osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o złożeniu pozwu, mogą szukać profesjonalnego wsparcia poprzez ogłoszenia typu: „kancelaria – kredyty frankowe” lub „prawnik – kredyty frankowe”.

Sprawa wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Frankowicze - co nowego w temacie pozwów sądowych?

Frankowicze – co nowego w temacie pozwów sądowych?

Od momentu kiedy frankowicze zaczęli wygrywać w sądach, które często stwierdzają  nieważność umowy kredytowej, banki rozpoczęły akcję straszenia kredytobiorców pozwem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W przypadku unieważnienia przez sąd umowy, kredytobiorca jest bowiem zobligowany do zwrotu na rzecz banku tylko kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek. Wszystkie uiszczone dotychczas raty kapitałowo-odsetkowe są zaliczane w poczet spłaty kapitału. Od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, czy bankom należy się wynagrodzenie z tytułu wadliwej umowy kredytowej. Dylemat ten miała rozstrzygnąć uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, której posiedzenie zostało zwołane na 11 maja 2021 r., po kilkukrotnym odraczaniu sprawy. Niestety, także i tym razem termin wydania orzeczenia został bezterminowo przesunięty. Pojawiła się jednak nowa kwestia do rozstrzygnięcia – czy kredytobiorcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu obracania przez bank kwotami zawyżonych rat.

Zobacz również:

Prezes stowarzyszenia frankowiczów pozwał bank

Arkadiusz Szcześniak – Prezes Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu” złożył w sądzie pozew o zapłatę przez bank wynagrodzenia z tytułu korzystania przez bank ze środków pochodzących z nadpłaconych rat. Domaga się on zwrotu tych kwot wraz z oprocentowaniem. Jednocześnie, podnosi kwestię profesjonalizmu banków w dziedzinie obrotu środkami finansowymi, dzięki czemu mogły one zarobić na nich dużo więcej, niż zwykły kredytobiorca. Pozew ma stanowić przeciwwagę dla nieuprawnionych żądań banków o zapłatę wynagrodzenia od wadliwych umów. Do tej pory sądy odrzucały takie pozwy ze strony banków, dlatego nie powinno to odstraszać kolejnych frankowiczów przed rozpoczęciem walki o unieważnienie umowy. Wyspecjalizowana w kredytach GRYF – kancelaria frankowa jest w stanie wywalczyć w sądzie znaczne obniżenie salda zadłużenia.

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl