Jak leczy się alkoholizm?

Jak leczy się alkoholizm?

sty 12, 2023 / By : / Category : Usługi, Zdrowie

Jak leczy się alkoholizm?

Jak leczy się alkoholizm? Alkoholizm to choroba, która wymaga profesjonalnego leczenia. Często samodzielna walka z nim jest nieskuteczna. Natomiast krajowe ośrodki leczenia są często przepełnione. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu. Należy jednak pamiętać, że terapia alkoholowa wymaga od klienta zaangażowania i wewnętrznej motywacji do zmiany.

Najczęściej zaczyna się od kursu stacjonarnego lub krótkiego pobytu motywacyjnego w ośrodku zamkniętym. Abstynencja od alkoholu jest warunkiem koniecznym w leczeniu alkoholizmu. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy całkowicie odstawić używki i przeprowadzić detoks alkoholowy.

Terapia alkoholowa, która jest skuteczną metodą leczenia alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu opiera się na psychoterapii indywidualnej i grupowej. Odbywa się w kilku etapach i wykorzystuje różne techniki i metody. Może również obejmować wsparcie lekowe, zwłaszcza w początkowej fazie. Należy zauważyć, że leczenie alkoholizmu ma na celu przygotowanie klienta do dalszego, samodzielnego życia na jawie. Najważniejsze jednak jest zrozumienie mechanizmów uzależnienia i zidentyfikowanie narzędzi do podtrzymania odstawienia.

Jakie są etapy leczenia alkoholizmu?

Leczenie alkoholików w ośrodkach odwykowych jest procesem przebiegającym według ustalonych schematów. Najważniejsze jest uświadomienie sobie problemu. Polega ona na tym, że uzależniony przyznaje się przed samym sobą, że ma problem i potrzebuje pomocy. Dopiero wtedy można postawić diagnozę. W ramach tego psychoterapeuci przeprowadzają wywiady z pacjentami i stosują testy psychologiczne. Lekarze wykonują część medyczną, która obejmuje: badania krwi, USG trzewne, elektrokardiogram. Na tej podstawie można wybrać najlepszą metodę leczenia w ośrodku odwykowym.

Po odstawieniu alkoholu klient rozpoczął pracę z psychoterapeutą, podczas której nauczył się regulować swoje emocje. W ramach pracy terapeutycznej chętnie uczestniczy w sesjach indywidualnych i grupowych oraz różnego rodzaju seminariach. Ostatnim etapem jest stworzenie osobistego programu dla osoby kończącej zabieg. Znajdują się tam między innymi motywacje klienta do pozostania w trzeźwości, propozycje kontynuacji sesji alkoholowych czy spotkań grupy wsparcia. Grupy AA są tak popularne, że prawie każde miasto je ma.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile tak naprawdę trwa leczenie? Warto zaznaczyć, że jest to proces długotrwały. Trudno jednak powiedzieć, jak długo to potrwa, ponieważ jest to sprawa bardzo osobista. Wiele zależy od etapu alkoholizmu, w jakim znajduje się klient i jego motywacji. Ważna jest również pomoc środowiskowa.

Jakie są metody leczenia alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu jest przede wszystkim długotrwałe. Jej celem jest motywowanie pacjentów do trwałego zerwania z nałogiem i dawanie pozytywnego przykładu. Jak przebiega ten proces? Każdy pacjent wymaga kompleksowego leczenia, dlatego potrzebnych jest wiele terapii uzależnień od alkoholu. Można to przedstawić w prosty sposób. Leczenie alkoholizmu zwykle obejmuje:

– sesje grupowe, podczas których wykonywane są ćwiczenia i zadania budujące umiejętności społeczne. Uczestnicy poznają również sposoby na pokonywanie trudności i problemów bez alkoholu,

– indywidualne spotkanie z psychologiem,

– wspierać grupę anonimowych alkoholików,

szkolenia m.in.: panowania nad złością, komunikacji interpersonalnej, umiejętności społecznych,

– poznasz metody relaksacji i medytacji,

– obserwuj własne zachowanie

– warsztaty lecznicze.

Jak leczy się alkoholizm?

Jak leczy się alkoholizm?

W leczeniu uzależnienia od alkoholu stosuje się różne rodzaje technik psychoterapeutycznych. Pochodzą ze wszystkich dziedzin psychologii i są poparte nauką. Po pierwsze, obejmują one technologie behawioralne i kognitywne mające na celu zmianę wzorców myślowych i wynikających z nich zachowań. Wprowadzane są również techniki z obszarów takich jak terapia egzystencjalna, relacje interpersonalne z elementami psychodramy czy trening kontroli złości. Jednak psychoterapeuci kładą przede wszystkim nacisk na kontrolowanie, nazywanie i zarządzanie emocjami.

Pozbawione nadziei i sił rodziny często szukają pomocy dla uzależnionych członków rodziny. Jeśli pacjenci nie są zmotywowani do zmiany, leczenie jest w większości przypadków nieskuteczne. Jednak w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przymusowe leczenie alkoholizmu. Publiczne komisje zajmujące się kwestiami związanymi z alkoholem rozpatrzą wnioski w tej sprawie. Aby złożyć taki wniosek, bliscy osoby uzależnionej muszą zebrać niezbędne dokumenty. Takie zapisy zawiera ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wniosku należy również wykazać, że stan osoby uzależnionej prowadzi do załamania w funkcjonowaniu rodziny i ma bezpośredni negatywny wpływ na małoletniego. Ponadto prowadzi do pogorszenia życia społeczno-zawodowego.