Kiedy potrzebne badania geotechniczne?

Kiedy potrzebne badania geotechniczne?

kwi 27, 2021 / By : / Category : Budownictwo

Kiedy potrzebne badania geotechniczne?

Kiedy potrzebne badania geotechniczne? Badania geotechniczne są w rzeczywistości bardzo ważne, ale omówimy je później. Warto jednak pokrótce powiedzieć, że osoby prowadzące badania geologiczne i hydrologiczne to osoby posiadające specjalne uprawnienia. Zwykle jest to tytuł inżyniera geotechnika lub geologa z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi.

Oczywiście nie oznacza to, że inżynierowie budowlani nie mogą wydawać opinii hydrologicznych. Jednak oprócz inżyniera budownictwa musi mieć też inne tytuły, czyli tytuł inżyniera geotechnika lub geologa z uprawnieniami inżynierskimi. Osoby te mogą pracować w pełnym wymiarze godzin w firmach budowlanych, firmach geologicznych i firmach inżynierii geotechnicznej. Mogą też prowadzić własne małe przedsiębiorstwa geologiczne.

Badania geotechniczne – zasadność i termin wykonania

Kiedy potrzebne badania geotechniczne?

Kiedy potrzebne badania geotechniczne?

Często pojawia się pytanie, czy takie badania są naprawdę potrzebne? Eksperci jasno wskazywali, że w interesie inwestorów leży prowadzenie takich badań i najlepiej jest je przeprowadzić przed zakupem gruntu budowlanego. W najlepszym przypadku sprzedawca gruntu dostarcza nam raport z przeprowadzonych badań tego typu. Taka transakcja jest jak najbardziej uczciwa, a wtedy wiemy, że ziemia jest warta swojej ceny. Jednak zdarza się to (w rzeczywistości jest tak powszechne), że w momencie sprzedaży nie ma takich raportów. Jeśli kupimy działkę budowlaną, ale z jakiegoś powodu warunki geologiczne tego gruntu nie są najlepsze, to wartość gruntu automatycznie spadnie. Oczywiście zwiększa to koszt całej inwestycji i dodaje dużo złożoności.

Badania geotechniczne – czy faktycznie są obowiązkowe?

Istnieje wiele niejasności co do tego, czy badania hydrogeologiczne są obowiązkowe. Do 2012 roku takie badania nie były obowiązkowe i były prowadzone wyłącznie na lądzie o skomplikowanej strukturze geologicznej lub hydrologicznej. Oczywiście dotyczy to małych konstrukcji, takich jak domy jednorodzinne, dla innych budynków te testy są zawsze obowiązkowe. Oczywiście mówimy o inwestycjach na małą skalę. Od 2012 roku przepisy uległy zmianie, ale nie ma wyraźnego wymogu testowania. Występując o pozwolenie na budowę, organ, który wydał taką decyzję, może wymagać od nas przeprowadzenia takiego badania, co nie uległo zmianie. Nawet jeśli architekt projektujący dom odpowiednio określi w projekcie architektonicznym warunki geologiczne działki, taka decyzja może zostać podjęta. Geologia kopalniana jest warta wykonania przez geologia górniczego.

Kiedy badania geotechniczne są niezbędne?

Czasami trzeba zlecić badanie geologiczne gruntu, ale nie w związku z budową domu. Dzieje się tak najczęściej, gdy chcemy zbudować studnię na naszej posesji. Studnie są dobrym źródłem darmowej wody. Zanim jednak zdecydujemy się na wiercenie, najlepiej zlecić wykonanie badań geotechnicznych. Na wielu działkach czasami pojawiają się problemy takie jak zawilgocenie. Badania geologiczne gruntu mogą również pomóc nam określić środki zaradcze, jakie należy podjąć. Największym błędem, jaki możemy popełnić, jest zakup drogiego gruntu bez inspekcji. Może się okazać, że warunki hydrogeologiczne na takim kawałku ziemi są tak trudne, że zbudowanie na nim czegokolwiek byłoby bardzo kosztowne. Czy możemy sprzedać ten kawałek ziemi innym, nie informując ich o warunkach hydrogeologicznych? Technicznie rzecz biorąc tak, ale jeśli okaże się, że wiemy, że znamy zagadnienia z tym związane, to sprawa może trafić do sądu i przegramy. Dlatego sprzedawcy zwykle nie zlecają ekspertyz we własnym imieniu. Badania złożowe również są niezbędne w przypadku chęci znalezienie cennych złóż na danym obszarze. Złoża dokumentacja jest wówczas bardzo obszerna.

Geolog – zakres prac geotechnicznych

Głównym obowiązkiem geologa jest ocena stanu gleby i wody na danym terenie. Opisy warunków terenowych można znaleźć w dokumentach zawierających opinie geologiczne, które powstały w oparciu o ekspertyzy geologów. Na rynku jest wiele firm świadczących usługi w zakresie badań i analiz gleb. Należy pamiętać, że wykonanie projektu geotechnicznego, pełnej dokumentacji geologicznej czy opinii na podstawie budynków wymaga odpowiednich kwalifikacji i pozwoleń. Odpowiednie kwalifikacje można uzyskać zdając egzamin ogólnokrajowy. Są to kwalifikacje geologiczne V i VII, które mogą uzyskać praktykujący geolodzy. Opinie geotechniczne składają się z grafik i opisów. W części opisowej możemy znaleźć informacje o stanie wód gruntowych oraz o charakterystyce poszczególnych warstw gleby. Część graficzna natomiast ma postać rzutu placu budowy. Badania geologiczne są niezbędne do zaprojektowania fundamentów. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczeni geolodzy mogą zaproponować najlepsze rozwiązanie dla danych warunków gruntowo-wodnych. Praca geologów jest szczególnie potrzebna, gdy dany budynek jest podpiwniczony. W przypadku budynków podpiwniczonych koszt badań geologicznych może się nawet podwoić. Gdy planujemy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, bardzo cenne są również badania geologiczne. Znajomość poziomu wód gruntowych i rodzaju gleby pozwoli odpowiednio przygotować się do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych oraz geologia kopalin również wchodzą w zakres prac geologa.