Osteopatia – szkolenia zawodowe

Osteopatia – szkolenia zawodowe

sie 05, 2020 / By : / Category : Edukacja, Zdrowie

Osteopatia - szkolenia zawodowe

Osteopatia – szkolenia zawodowe – uznawana jest za gałąź medycyny, która bazuje na anatomii i fizjologii. Podstawowym jej założeniem jest to, że cały organizm ludzki to homeostaza, w której procesy następują na zasadzie strukturalnej oraz duchowo-psychicznej. Osteopaci uważają, że organizm posiada zdolność samoodnowy oraz do pewnego stopnia potrafi poradzić sobie z objawami choroby. W przypadku tzw. dysfunkcji osteopatycznych konieczne jest wspomaganie z zewnątrz z użyciem medycyny osteopatycznej.

Twórcą takiego myślenia, a jednocześnie założycielem tego nurtu w medycynie był Andrew Taylor Still – amerykański lekarz, który urodził się w 1828 roku. Wiedzę medyczną zdobywał między innymi od ojca, który sam był lekarzem, a następnie w pracy. W czasie wojny był chirurgiem oraz internistą. Dopiero traumatyczne doświadczenia osobiste (jego żona i dzieci zmarły z powodu zapalenia opon mózgowych) spowodowały, że zainteresował się terapią manualną. Przyjmował holistyczne podejście, które oparł na trzech regułach: istnieje wzajemne powiązanie między strukturą a funkcją, ciało jest jednością oraz organizm posiada zdolność do samoodnowy.

Osteopatia – szkolenia z technik manualnych

Obecnie istnieje wiele szkół osteopatycznych, które prowadzą specjalistyczne kursy i szkolenia https://www.stillacademy.pl/kontakt/. Można ich poznać między innymi techniki osteopatyczne, których ta dziedzina medycyny wykształciła na przestrzeni lat wiele. Specjaliści klasyfikują je na metody pośrednie oraz bezpośrednie. Bezpośrednie polegają na oddziaływaniu na tkankę lub narząd w celu poprawy jej ruchomości, zmniejszenia napięć lub stymulowaniu drenażu żylno-limfatycznego. Przykładem takiego oddziaływania jest manipulacja polegająca na złamaniu bariery ruchu poprzez skierowanie wektora siły przeciw oporowi. Innym przykładem są mobilizacje, które polegają na pracy na granicy bariery, jednak bez jej przełamywania. Wykorzystuje się również techniki mieszane oraz wiele innych sposobów, które mają na celu zniwelowanie pojawiających się w ciele problemów.

Osteopatia szkolenia i korzyści płynące z zajęć

Szkolenia i kursy z zakresu osteopatii https://kursy-fizjoterapia.eu/  przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom. Przede wszystkim zwiększają ich zakres wiedzy teoretycznej w obszarze dotyczącym szkolenia. W związku z tym uczestniczy poznają wskazania, jak i przeciwwskazania dotyczące stosowania określonych metod i technik pracy, a także objawów i możliwych skutków ubocznych zabiegu. Uczą się również w jaki sposób bezpiecznie wykonywać procedury zabiegowe, by osiągnąć jak najlepszą efektywność. Poznają także informacje dotyczące teoretycznych i praktycznych zastosowań algorytmów postępowania w zależności od specyfiki konkretnego przypadku klinicznego. Uczestnicy poznają szeroki zakres oddziaływań osteopatycznych, w tym również technik miękko i twardo tkankowych stosowanych w osteopatii. Dzięki temu uczestnik szkolenia potrafi przenieść zdobytą wiedzę teoretyczną na grunt oddziaływań manualnych. Potrafi poprawnie przeprowadzić diagnozę pacjenta i podjąć stosowne środki zaradcze w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości (w obszarze: stawowym, mięśniowym, więzadłowym, układu nerwowego), a tym samym osiągnąć oczekiwane rezultaty w jak najszybszym czasie. Profesjonalne szkolenia dają również szansę rozwoju w zakresie kompetencji społecznych. Dzięki nim osteopata poznaje najlepsze standardy pracy w zawodzie oraz obowiązujące procedury terapeutyczne. Uczy się samodzielności w działaniu, umiejętności diagnostycznych, planowania i wdrożenia terapii. Jednocześnie potrafi trafnie ocenić własne możliwości, stan pacjenta, jak i dostępne techniki osteopatyczne.

Osteopatia szkolenia a zakres tematyczny

W przypadku dziedziny wiedzy, jaką jest osteopatia szkolenia mają bardzo szeroki zakres. Ich celem jest jednak pogłębianie wiedzy specjalistów i dążenie do ich ciągłego rozwoju, a tym samym rozwijanie samej dziedziny wiedzy. Kursy mogą dotyczyć filozofii osteopatii, historii jej powstania, anatomii człowieka https://www.stillacademy.pl/tytul-d-o/, technik manualnych, a także łączyć wszystkie te zagadnienia. Szkolenia wielokrotnie dotyczą także metodologii naukowej, która pełni ważną rolę nie tylko w praktycznym wykonywaniu zawodu, ale również dokonaniach naukowych. W trakcie tego typu bloków tematycznych kursanci uczą się krytycznego podejścia do badań w  zakresie medycyny manualnej, ale również ogólnej. Znajomość zasad rozumienia źródeł naukowych daje szeroki dostęp do najnowszych doniesień medycznych i samodzielnego poszerzania wiedzy. To również możliwość stałego weryfikowania własnej wiedzy i zdobywania nowych materiałów do pracy. Każdy z tych elementów ma kluczowe znaczenie w pracy zawodowej i wpływa na kompetencje specjalisty. Szkolenia pozwalają również przewidywać w jakim kierunku rozwinie się ta dziedzina. Niewątpliwie w obszarze, jakim jest osteopatia, szkolenia to podstawa rozwoju. Pozwalają stale poszerzać wiedzę, aktualizować ją oraz rzetelnie pracować zarówno w obszarze naukowym, jak i praktycznym. Na szczęście wiele ośrodków oferuje różnorodne kursy, które cechują się wysokim standardem i doskonałą organizacją pracy, dostarczając wielu ciekawych rozwiązań.