Zarządzanie nieruchomościami – definicja pojęcia

Zarządzanie nieruchomościami – definicja pojęcia

wrz 23, 2019 / By : / Category : Nieruchomości, Usługi

Zarządzanie nieruchomościami - definicja pojęcia

Zarządzanie nieruchomościami – definicja pojęcia: polega na ciągłej obsłudze danej nieruchomości za pomocą administrowania oraz kierowania wszystkimi pracami technicznymi i konserwacyjnymi. Zarządca nieruchomości pełni niezwykle ważną rolę. Bez niego prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości mogłoby być zakłócone. W niniejszym artykule opisujemy, na czym dokładnie polega zarządzanie nieruchomościami. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 

Zarządzanie nieruchomościami – Warszawa – definicja pojęcia

Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa, której istotą jest odpłatne wykonywanie różnych czynności, które zleca właściciel danej nieruchomości. Wśród nich można wymienić:

  • prowadzenie oraz stały nadzór nad aktualną obsługą nieruchomości,
  • doradztwo dotyczące zarządzania nieruchomością,
  • planowanie krótkookresowych i długookresowych celów oraz sposobów ich realizacji dla zachowania nieruchomości w idealnym bądź lepszym stanie.

Polecamy:

Cele zarządzania nieruchomościami

Wśród podstawowych celów zarządzania nieruchomościami wymienia się:

  • pozostawienie danej nieruchomości w niepogorszonym stanie,
  • realizowanie inwestycji w nieruchomości zgodnych z oczekiwaniami właściciela.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Za zarządzanie nieruchomościami odpowiada specjalna osoba, czyli zarządca. Wśród jego kompetencji można wymienić również doradztwo w kwestiach dotyczących posiadania różnych typów nieruchomości. Profesja zarządcy nieruchomości to zawód, który można wykonywać na wiele sposobów – na przykład na umowę o pracę bądź w ramach swojej własnej działalności gospodarczej. Ta druga możliwość z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W zarządzaniu nieruchomościami niezwykle ważna jest także dbałość o prawidłowe relacje między właścicielem a zarządcą nieruchomości.  Zawód zarządcy nieruchomości polega na świadczeniu usług wobec osób trzecich. Zarządca pełni nadzór nad bardzo wartościowym majątkiem. W niektórych sytuacjach zdarza się również, że dana nieruchomość przynosi tak duże dochody, że jest to podstawowe źródło dochodu jej właściciela. Z tego powodu zatrudnienie zarządcy, który będzie sprawował pieczę nad nieruchomością, jest bardzo rozsądną decyzją. Warto wiedzieć, że zarządca nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji – mowa tutaj na przykład o decydowaniu odnośnie inwestycji w danej nieruchomości. Takie dyspozycje może wydawać tylko i wyłącznie właściciel danej nieruchomości. Zarządca jest również zobowiązany do tego, aby się ubezpieczyć, ponieważ w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek uszczerbku na jego zdrowiu, może później dochodzić swoich praw.

Co trzeba zrobić, by zostać zarządcą nieruchomości?

Aby zostać zarządcą nieruchomości, należy najpierw uzyskać specjalną licencję. Do uzyskania licencji konieczne jest spełnienie kilku ustawowych warunków. Mowa tutaj między innymi o posiadaniu wykształcenia wyższego oraz ukończeniu studiów podyplomowych dotyczących zarządzania nieruchomościami. Można także posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć praktykę i zdać egzamin państwowy. Licencje mogą uzyskiwać wyłącznie osoby fizyczne. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku branżowe licencje dla zarządców nieruchomości wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, która prowadzi też branżowy Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości.

Jakie zawody są związane z nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami - definicja pojęcia

Zarządzanie nieruchomościami – definicja pojęcia

Z nieruchomościami są również związane inne zawody. Mowa tutaj chociażby o pośredniku w obrocie nieruchomościami czy rzeczoznawcy majątkowym. Zadaniem tego pierwszego jest praca z osobami, które chcą kupić bądź wynająć daną nieruchomość jak i z tymi, którzy oferują swój lokal najemcom oraz kupującym. W Polsce pracuje około 20 tysięcy pośredników w handlu nieruchomościami. Z czego wynika tak duża popularność tego zawodu? Wynika to przede wszystkim z tego, iż jest on bardzo ciekawy, a dodatkowo dobrze płatny. Ten zawód również można wykonywać w ramach własnej działalności gospodarczej. Z kolei rzeczoznawca odpowiada za wycenianie nieruchomości – bierze pod uwagę wiele aspektów takich jak stan prawny obiektu, stan techniczny oraz potencjał, jaki posiada dana nieruchomość dla danego kupującego.  Wszystkie zawody dotyczące zarządzania nieruchomościami zostały opisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Określa ona szereg podstawowych zasad dotyczących prowadzenia takiej działalności zawodowej. Są to zawody zaliczane do grona zawodów regulowanych. Oznacza to, że wykonywanie takich zawodów wymaga posiadania specjalnych uprawnień oraz kwalifikacji. W przypadku zarządcy nieruchomości należy uzyskać specjalną licencję.

Zarządzanie nieruchomościami – Warszawa. Jak znaleźć zarządcę nieruchomości w Warszawie?

Zarządzane nieruchomościami w Warszawie to bardzo prężnie rozwijający się rynek. W polskiej stolicy działa wiele podmiotów, które świadczą wobec swoich klientów profesjonalne usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami. Z tego względu znalezienie specjalisty od zarządzania nieruchomościami w Warszawie na pewno nie będzie trudne.